Schoolcommissie

De schoolcommissie bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste negen leden. Zij behartigt specifieke schoolzaken.  Een van de algemene taken van de schoolcommissie is: het mede zorgdragen voor de goede beeldvorming van de school (bijv. onderwijsvisie, identiteit). Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de schoolleider. Zij stelt jaarlijks in overleg met de schoolleider een begroting op (van de ouderbijdrage) en kan, onder verantwoordelijkheid van de schoolleider, uitgaven doen ten laste van de ouderbijdragen.

In het ‘Reglement Schoolcommissie’ staat aangegeven hoe de schoolcommissie zal functioneren.

 

De schoolcommissie bestaat uit:

  • Elisabeth Verbeek (voorzitter)
  • Sabine de Boer (penningmeester)
  • Wideke Brink (secretaris)
  • Benny van Dijk  (gebouw en plein)
  • Jelle Wiebe Zijlstra  (algemeen lid)