Onze school

Betekenis van de naam van de school

In het noorden van Friesland was Ferwert een van de eerste dorpen waar een christelijke school werd opgericht. In 1860 werd de schoolvereniging opgericht voor Christelijk Nationaal Onderwijs en na veel strijd en moeilijkheden was in 1865 de Hervormde school een feit. In 1901 werd van de Gereformeerde zijde een school gesticht die onderdak vond in de lokalen van de kerk. Gelukkig hebben de Gereformeerden en de Hervormden elkaar weer gevonden en heeft Ferwert vanaf 1970 weer één Christelijke school. In 1975 kwam de toenmalige kleuterschool aan de Havenstraat voor een probleem te staan. Het gebouw moest behoorlijk worden opgeknapt. Men besloot tot nieuwbouw van een kleuterschool aan de Nije Buorren. In 1978 vond de feestelijke opening plaats van de Prinses Marijke Skoalle. Het gebouw bestaat uit 2 leslokalen en een speellokaal. In 1983 wordt bij deze kleuterschool de nieuwe christelijke school aangebouwd. Deze aanbouw met vijf lokalen en een gemeenschapsruimte wordt gekoppeld aan de kleuterschool tot één gebouw. In 1983 vindt de opening plaats van het huidige schoolgebouw. Samen vormen ze nu nog steeds de christelijke basisschool Op Streek. In 2017 is de school grondig gerenoveerd. Kinderopvang Kidsfirst en PCBO Ferwerderadiel kregen een plekje in het gebouw.
 

Identiteit

Onze school is een Protestants Christelijke school. De schooldag beginnen we met gebed en het zingen van enkele christelijke liederen. Elke week worden er verhalen uit de bijbel verteld.
CBS Op Streek is een basisschool die volop in ontwikkeling is en in beweging blijft. Vanuit de christelijke inspiratie wil de school een leef- en werkgemeenschap zijn waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en waar ze met plezier naar toe gaan. CBS Op Streek is een school waar we een goede sfeer en het contact met de ouders erg belangrijk vinden.

 

Kunstwerk

Op de muur aan de kant van de Streek is een kunstwerk aangebracht. Het stelt voor de zon en de regenboog.

In Genesis 9:14 sluit God een verbond met Noach en de zijnen. Het teken van dit verbond is de regenboog in de wolken. De zon staat voor warmte en licht, de wolken staan voor water. Samen staan ze voor groei. Onder de boog staan drie bloemen. Ze staan open naar de boog toe. Ze verwachten het licht en de warmte.

De ene bloem staat helemaal open, de tweede half open en de derde zit nog dicht. Zo groeien ze verschillend op.

Wij geloven dat God ons wil gebruiken om deze ‘bloemen’ te verzorgen om ze tot optimale groei en bloei te laten komen. Hij vertrouwt Zijn wereld aan ons toe om er op te passen en er een plek van te maken waar het goed is om op te wonen.