Gymrooster

De kleuters bewegen buiten of binnen in het speellokaal. Zij hebben geen vaste ‘gymnastiek dagen’. Vanaf groep 3 gymmen de kinderen in de sporthal (toestellen) of buiten op het schoolplein (spel).

 dinsdag van 12.30- 13.30 uur

groep 3

 maandag van 12..30- 14.15 uur 

groep 5 t/m 8