Nieuwsberichten
Streekpost_20170412
14-04-2017 16:47
STREEKPOST
Nieuwsbrief 12 april 2017
Agenda
13 april Paasviering 25 en 26 mei Hemelvaart. Alle kinderen vrij.
14 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij. 1 juni schoolreisjes groep 1-6.
17 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij. 5 juni Pinkstermaandag. Alle kinderen vrij.
18 en 19 april Eindtoets groep 8. 6 juni MR 19.45 uur
19 april 19.30 uur extra ouderavond 7 juni Voorleescafé om 8.30 uur.
21 april Koningsspelen. Continurooster. Om 14.00 uit. 12 juni start toetsweken cito.
24 april – 5 mei meivakantie. 8 mei weer naar school. 13 juni schoolcommissie om 19.45 uur
10 mei Voorleescafé om 8.30 uur 13 juni om 10.00 uur eerste zwemles gr. 3-6.
10 mei schoolvoetbaltoernooi in Hallum. 14 juni kennismakingsmiddag Dockinga Ferwert
19 mei sportdag in Burdaard. Groep 4-5 en 6-8. 19 juni foto’s kalender om 13.15 uur.
22 – 24 mei schoolkamp groep 7-8. 29 juni rapporten mee.
Bibliotheek
Deze week kunnen de kinderen geen boeken lenen. Dit i.v.m. Goede vrijdag. Donderdag 20 april ’17 kunnen
de kinderen wel boeken lenen. Dit omdat vrijdag 21 april ’17 de Koningsspelen worden gehouden.
Extra ouderavond woensdag 19 april ’17
Momenteel is het team, de MR en de schoolcommissie bezig met het maken van mooie plannen voor onze
school. In de extra ouderavond van woensdag 19 april ’17 willen wij u graag informeren over de
kinderopvang en de renovatie. Tevens willen wij de ouders raadplegen over nieuwe schooltijden. Uiteraard
zijn hierbij de ouders/verzorgers uitgenodigd. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee voor u klaar!
Het programma is als volgt:
19.15 uur Inloop met koffie/thee
19.30 uur Welkom
19.35 uur Presentatie kinderopvang Kidsfirst
20.00 uur Presentatie renovatie door architect Dick de Jong
20.20 uur Korte pauze met koffie/thee
20.30 uur Oude - of nieuwe tijden door Jaap Wieb Eelkema
21.00 uur Mogelijkheid om vragen te stellen aan Kidsfirst, architect Dick de Jong, Jaap Wieb Eelkema
en bovenschools directeur Ben Mooibroek, de schoolcommissie en de MR.
Kinderopvang op CBS Op Streek
Regelmatig krijgen wij de vraag van ouders of het mogelijk is om voor- en naschoolse opvang in het
schoolgebouw aan te bieden. Na gesprekken met verschillende organisaties voor kinderopvang hebben wij
gekozen voor Kidsfirst. Kidsfirst biedt kinderopvang van 2 t/m 12-13 jaar. Kidsfirst is een grote organisatie
met peuterscholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties in heel Noord-Nederland. Na de
renovatie vestigt Kidsfirst zich in het gebouw van CBS Op Streek. Tijdens de extra ouderavond stelt de
organisatie zich aan u voor en vertellen ze wat ze kunnen bieden. Na de pauze is er de mogelijkheid om
individuele vragen te beantwoorden. Zie voor meer informatie www.kidsfirst.nl
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Renovatie
Samen met het team en de bouwcommissie heeft architect Dick de Jong een prachtig plan gemaakt om de school grondig te renoveren. Tijdens de presentatie licht hij het ontwerp toe. Na de pauze kunt u kennismaken met bijv. de bouwtekening, het kleurenplan etc. Ook de planning van de renovatie komt aan bod.
Nieuwe tijden
Steeds meer scholen gaan over op de zogenaamde nieuwe tijden. Deze nieuwe tijden zouden er als volgt uit kunnen zien:
 8.30 uur in school.
 12.00 uur lunch in school.
 12.15 uur even naar buiten.
 12.30 uur start middagprogramma.
 14.15 uur uit school.
In de laatste oudertevredenheidsenquête gaven de ouders aan dat de mogelijkheid m.b.t. nieuwe tijden serieus moet worden onderzocht. Momenteel zijn wij hier met het team en de MR mee bezig. Tijdens deze ouderavond vertelt Jaap Wieb Eelkema over de voor- en de nadelen van nieuwe schooltijden. Uiteraard zijn wij erg benieuwd naar de mening van de ouders. De MR wil uw mening graag weten. U kunt alvast reageren via de mail naar onze voorzitster Elly Bakker (johan.elly@chello.nl) of via de whatsapp 06-29117166. Uiteraard kunt u uw mening na afloop van de presentatie geven. Ook na de pauze is er een mogelijkheid om van gedachten te wisselen met de leden van de MR. Na deze avond bepalen wij in het team en in MR de vervolgstappen.
Koningsspelen
Vrijdag 21 april ’17 organiseren de beide basisscholen van Ferwert samen de Koningsspelen. Uiteraard past dit mooi binnen het thema van de Koningsspelen dit jaar; Samen plezier. Juf Gaatske en juf Inge hebben samen met buurtsportcoach Aggie Walsma en twee leerkrachten van OBS Op ‘e Trije een mooi programma voorbereid. Wij beginnen de dag gewoon op onze eigen school. Na het ontbijt gaan wij met de hele school naar OBS Op ‘e Trije. Op het programma staat o.a. een dans, sport- en spel en een picknick. Voor eten en drinken wordt gezorgd. De kinderen hoeven dus geen pauze hap mee te nemen. Van 13.00 uur tot 13.30 uur wordt er een sponsorloop gehouden. U krijgt hierover binnenkort informatie. Graag sportieve kleren meenemen. Meer informatie volgt binnenkort.
Paasviering
Juf Gaatske en juf Irene hebben een mooie paasviering voorbereid. De viering is donderdagochtend 13 april ’17 met de hele school in de prachtig versierde middenruimte. De viering heet ‘De koning te rijk’. Onze methode Kind op maandag schrijft over de viering: Als iemand heel gelukkig is zeggen de mensen wel eens: Hij is de koning te rijk. In de Bijbelverhalen van de Veertigdagentijd gaan we met Jezus op weg naar Pasen. Jezus laat zien wat echte rijkdom is. Je bent echt rijk als je veel te geven hebt. Jezus maakt mensen gezond en gelukkig. Hij is bereid om alles te geven – zelfs zijn eigen leven. Hij maakt mensen de koning te rijk. Juf Joke vertelt het paasverhaal dit keer.
Gastles geld
Tijdens de Week van het geld gaven 2 medewerkers van de RABO bank woensdag 29 maart ’17 een mooie gastles aan de kinderen van groep 7 en 8.
Verkeersexamens
Donderdag 6 april ’17 stond het theoretisch verkeersexamen voor groep 8 op het programma. Het examen is heel goed gemaakt! Dinsdag 11 april ’17 was het praktisch verkeersexamen in Stiens aan de beurt. Op de uitslag moeten wij nog even wachten. Ouders die hebben meegeholpen, hartelijk dank!
Kanjertraining
Maandag 10 april ’17 was de derde cursusdag van de Kanjertraining. De leerkrachten hebben de basistraining afgesloten. Inmiddels wordt er in alle groepen al gewerkt met de Kanjertraining.
Snappet 3.0
Sinds dit schooljaar werken de groepen 5-8 met de nieuwste versie van de tablets van Snappet. Meester Nanne, juf Ypie en juf Anita hebben dit jaar de basistraining gevolgd. Meester Jaap Wieb en juf Ypie gaan donderdag 13 april ’17 nog een extra scholing volgen. In het nieuwe schooljaar gaan veel leerkrachten van CBS Op Streek samen met andere collega’s van PCBO Ferwerderadiel de verdiepingscursus volgen.
BHV
Juf Tiny, meester Nanne, juf Ypie en juf Anita volgden woensdag 5 april ’17 de herhalingscursus bedrijfshulpverlening. Dit keer stond brand en ontruiming op het programma.
Stagiaire Celine de Vries
Begin april is stagiaire Celine de Vries begonnen met haar stage bij de kleuters. Celine komt een aantal weken ‘snuffelen’. Na de meivakantie gaat ze weer naar haar eigen school, het Dockinga college.
Jeroen gaat verhuizen
Helaas gaat Jeroen Steensma ons na de meivakantie verlaten. Hij gaat verhuizen naar St. Jacobiparochie. Wij zullen Jeroen erg gaan missen. We hopen dat hij ons af en toe nog eens gaat bezoeken. Wij wensen de familie Steensma veel plezier in hun nieuwe dorp.
Team CBS Op Streek
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS