Nieuwsberichten
Streekpost 20170214
14-02-2017 14:32
STREEKPOST
Nieuwsbrief 14 februari 2017
Agenda
14 en 16 februari 10 minutengesprekken op verzoek 5 april voorleescafé
20-24 februari voorjaarsvakantie 6 april theoretisch verkeersexamen
27 februari weer naar school 10 april studiedag Kanjertraining. Alle kinderen vrij.
28 februari SC 19.45 uur 11 april SC 19.45 uur
1 maart voorleescafé en hoofdluiscontrole 13 april Paasviering
13 maart start Projectweek 14 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.
17 maart dansvoorstelling 11.00 uur De Heechfinne 17 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij.
19 maart schoolgezinsdienst 18 en 19 april Eindtoets groep 8.
22 maart schoonmaak school ronde 2. Vanaf 19.00 uur 21 april Koningsspelen. Continurooster. Om 14.00 uit.
23 maart presentatie project 14.00 uur 24 april – 5 mei meivakantie. 8 mei weer naar school.
4 april MR 19.45 uur
Presentatie dans groep 1 en 2 later
In de vorige Streekpost stond in de ‘agenda’ dat er aanstaande vrijdag een danspresentatie was voor groep
1-2. Deze presentatie gaat niet door. Vrijdag 17 maart ’17 vanaf 11.00 uur – 12.00 uur is er een
danspresentatie voor alle groepen in sporthal De Heechfinne. De jongste kinderen kunnen na afloop bij de
sporthal worden opgehaald.
Halfjaarlijkse citotoetsen
De afgelopen weken hebben de kinderen de halfjaarlijkse citotoetsen gehad. De uitslag in grafiekvorm is
vorige week bijgevoegd in de rapporten. De grafieken per groep en per vakgebied nemen wij op in onze
schoolzelfevaluatie. Middels deze rapportage kijken wij kritisch naar de resultaten van ons onderwijs. Over
het algemeen zijn we heel tevreden met de uitslagen. Uiteraard kijken wij welke vakgebieden extra
aandacht nodig hebben. In de schoolzelfevaluatie én de nieuwe groepsplannen stellen wij nieuwe doelen
per kind én per groep.
Adviesgesprekken voorgezet onderwijs
Inmiddels heeft juf Ypie de meeste adviesgesprekken voortgezet onderwijs achter de rug. Wij hopen dat
iedere leerling van groep 8 een goede keuze maakt m.b.t. de school voor het voortgezet onderwijs. Fijn dat
zoveel kinderen en ouders de informatieavonden, de doedagen etc. hebben bezocht.
Krentenbaard in groep 5-6
Er is bij een leerling in groep 5-6 krentenbaard ontdekt. De ouders zijn al bij de dokter geweest. In de
bijlage nogmaals informatie over krentenbaard.
Afscheid van schoonmaakster Lolkje Bouma
Vrijdag 20 januari ’17 had het team van CBS Op Streek, haar collega schoonmaaksters en het gezin van
Lolkje een gezellig afscheidsfeestje in café It Hoekje. Met lekker eten, cadeaus en afscheidswoorden
bedankten wij Lolkje voor al het werk dat ze op CBS Op Streek heeft verricht.
Juf Eke vrijdags niet meer op school
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Voor de kerstvakantie werkte juf Eke op vrijdag extra bij ons op school. Na de kerstvakantie werkt ze ‘alleen’ op de dinsdag en woensdag op CBS Op Streek. Op maandag en donderdag werkt ze op CBS Aasterage in Marrum. Net als juf Thomina werkt ze twee dagen als intern begeleider bij ons op school.
Meester Nanne en juf Esther
Zoals bekend herstelt meester Nanne van een gebroken bekken. Gelukkig gaat het telkens beter met hem. Vlak voor de voorjaarsvakantie wordt er een foto genomen van het bekken. Hopelijk is meester Nanne dan voldoende hersteld om na de voorjaarsvakantie weer aan de slag te kunnen. Uiteraard houden wij u op de hoogte. Juf Esther heeft meester Nanne vanaf de kerstvakantie vervangen. Wij zijn erg blij dat ze de hele periode heeft kunnen invallen in groep 5-6. Na de voorjaarsvakantie is ze helaas niet meer beschikbaar als invalster. Zij vervangt dan een zwangere juf in Minnertsga. Vrijdag 17 februari ’17 is ze voor het laatst bij ons op school. Juf Esther, heel erg bedankt voor het invallen in groep 5-6!
Goede opkomst informatieavond Kanjertraining
Maandag 30 januari ’17 waren er veel ouders aanwezig bij de informatieavond over de Kanjertraining. Uiteraard zijn wij hier erg blij mee. Na de voorjaarsvakantie gaan wij allemaal aan de slag met de Kanjermethode.
Koffiepunten sparen voor de voedselbank
Sinds kort sparen we op school koffiewaardepunten van Douwe Egberts. Deze punten leveren we in bij de voedselbank. Zij krijgen hiervoor pakken koffie. De waardepunten kunnen worden ingeleverd bij de leerkrachten. De verzameldoos staat op het aanrecht in het koffiekamertje.
Koningsspelen
Vrijdag 21 april ’17 organiseren OBS Op ‘e Trije en CBS Op Streek samen de Koningsspelen. Wij beginnen deze dag op de eigen school met een Koningsontbijt. Vervolgens gaan wij naar Op ‘e Trije om samen diverse spelletjes te doen. Na de picknick en nog meer spelletjes is er een sponsorloop als afsluiting. Er is deze dag een continurooster. Om 14.00 uur zijn de kinderen uit.
Actie boekenwinkels
Momenteel is er bij de boekenwinkels een mooie actie. Voor maar € 2,- is het boek van Jacques Vriens, ‘Achste groepers huilen niet’ te koop.
Nieuwe koptelefoons
Sinds kort hebben alle kinderen vanaf groep 5 elk een nieuwe koptelefoon. Erg handig voor het werken met de tabelts van Snappet. M.n. bij de nieuwe methode Frysk. De nieuwe methode heet Spoar 8.
Team CBS Op Streek
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS