Nieuwsberichten
Streekpost 20170117
18-01-2017 13:00
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
STREEKPOST
Nieuwsbrief 17 januari 2017

Agenda
16 januari start toetsweken Cito 22 maart schoonmaak school ronde 2. Vanaf 19.00 uur
17 januari informatieavond VO 19.15 uur Op Streek 23 maart presentatie project 14.00 uur
30 januari ouderavond Kanjertraining 19.30 uur 4 april MR 19.45 uur
7 februari MR 19.45 uur 5 april voorleescafé
8 en 9 februari adviesgesprekken VO gr. 8 6 april theoretisch verkeersexamen
14 en 16 februari 10 minutengesprekken op verzoek 10 april studiedag Kanjertraining. Alle kinderen vrij.
17 februari presentatie groep 1-2 dansen 11.45 uur 11 april SC 19.45 uur
20-24 februari voorjaarsvakantie 13 april Paasviering
27 februari weer naar school 14 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.
28 februari SC 19.45 uur 17 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij.
1 maart voorleescafé en hoofdluiscontrole 18 en 19 april Eindtoets groep 8.
13 maart start Projectweek 21 april Koningsspelen. Continurooster. Om 14.00 uit.
19 maart schoolgezinsdienst 24 april – 5 mei meivakantie. 8 mei weer naar school.

Informatieavond Voortgezet onderwijs
Vanavond, dinsdag 17 januari 2017, om 19.15 uur in CBS Op Streek is er een voorlichtingsbijeenkomst over het voortgezet onderwijs voor de ouders/verzorgers van groep 8. Mensen van het Dockinga college Ferwert en Dokkum, De Ulbe van Houten, Comenius, gymnasium Beyers Naudé, het Nordwin college, het Gomarus college en Piter Jelles Dalton Dokkum/Leeuwarden zijn aanwezig om over hun school te vertellen. De 6 scholen van PCBO Ferwerderadiel organiseren deze avond. Wij hopen op een goede opkomst.

Kennismakingsmiddag Dockinga college Ferwert
Donderdagmiddag 12 januari ’17 konden de kinderen kennismaken met het Dockinga college in Ferwert. De kinderen kwamen bij andere groep achters in de klas om verschillende lessen te volgen. Op deze manier worden onze oudste leerlingen langzaam voorbereid op het voortgezet onderwijs. Tip voor de ouders van groep 8: bezoek de komende weken veel doe/kennismakingsdagen en informatieavonden bij de verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs. Dit helpt bij het maken van een goede schoolkeuze.

Ongelukken
In de kerstvakantie belandde Marin en haar moeder met de auto in een sloot. Marin is een nacht ter observatie in het ziekenhuis geweest. Een hele schrik! Gelukkig was ze na de kerstvakantie weer op school.

Het nieuwe jaar begon niet goed voor meester Nanne. 5 januari ’17 ging meester Nanne tijdens een ritje met de fietsclub onderuit en brak daarbij zijn bekken. Na een paar dagen in het ziekenhuis is meester Nanne weer thuis om verder te herstellen. Dit herstel kan enkele weken duren. Erg vervelend voor meester Nanne, maar ook voor groep 5-6. Gelukkig kan juf Esther de komende weken invallen. Voor de kerstvakantie verving ze meester Nanne ook al eens een weekje. Wij hopen dat meester Nanne weer snel herstelt. Als u een kaartje wilt sturen, dan kan dat naar Nanne Douwes – Zomermeter 4 – 8607 GX – Sneek.

Ziekenhuis
Nynke Keegstra is donderdag 22 december ’16 geopereerd. Na de kerstvakantie herstelde ze thuis van deze operatie. In de kerstvakantie zijn juf Ypie en juf Anita even op bezoek geweest. Groep 7 en 8 had voor haar een mooie kerstboom gemaakt met wensen. Vanochtend is ze voor het eerst weer even op school geweest. Fijn dat je er weer bent Nynke!

Nieuwe leerlingen
Dieuwke Themmen, Hedzer Buursma en Joan van Ruimwijk zijn nieuw bij ons op school. Van harte welkom! Wij hopen dat jullie snel veel vriendjes en vriendinnetjes zullen krijgen in groep 1-2.

Kerstviering
Vrijdag 23 december ’16 was er een mooie kerstviering op school. Juf Ypie en juf Irene hadden deze viering voorbereid. Er was van tevoren goed geoefend in de verschillende groepen. In de laatste 5 weken voor de kerstvakantie hebben wij in totaal 5 vieringen (Advent en Kerst) gedaan met de hele school.

Schaatsen in de kerstvakantie
Woensdag 4 januari ’17 hebben wij gezellig geschaatst met een aantal kinderen van groep 5-8 en hun gezinnen. IJswegen centrale Oostergo organiseerde deze ochtend. Voor iedereen was er gratis warme chocolademelk en koeke.

Danslessen
Donderdag 13 januari ’17 is onze gemeentelijk sportcoördinator begonnen met de danslessen. Na afloop van de reeks danslessen zijn er voorstellingen voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden. U krijgt hierover nog bericht.

Kanjertraining
Woensdag 11 januari ’17 volgden de leerkrachten van PCBO Op Streek samen met collega’s van andere scholen van PCBO Ferwerderadiel de eerste dan van de Kanjertraining. Woensdagmiddag 18 januari ’17 is de tweede bijeenkomst. Daarna gaan wij al aan de slag in de klas met de Kanjermethode. Maandagavond 30 januari ’17 is er een ouderavond over de Kanjermethode bij ons op school. Wij verwachten veel ouders/verzorgers tijdens deze avond.

Team CBS Op Streek
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS