Nieuwsberichten
Streekpost 20161222
27-12-2016 10:48
STREEKPOST
Nieuwsbrief 22 december 2016
Agenda
23 december Kerstviering op school 30 januari ouderavond Kanjertraining 19.30 uur
24 december ’16 – 8 januari ‘17 7 februari MR 19.45 uur
4 januari ’16 schaatsen ijshal vanaf 8.30 uur 8 en 9 februari adviesgesprekken VO gr. 8
9 januari ’17 weer naar school. 14 en 16 februari 10 minutengesprekken op verzoek
11 januari hoofdluiscontrole 20-24 februari voorjaarsvakantie
12 jan. groep 8 maakt kennis met Dockinga Ferwert 27 februari weer naar school
16 januari start toetsweken Cito 28 februari SC 19.45 uur
17 januari informatieavond VO 19.00 uur Op Streek
Kerstviering
Juf Irene en juf Ypie zijn de afgelopen weken druk bezig met de voorbereiding van het Kerstfeest.
Vrijdagochtend om 10.30 uur is het zover. In de middenruimte gaan wij met de hele school Kerst vieren. Dit
keer zijn geen ouders aanwezig, volgend jaar wel weer. De afgelopen weken hebben wij aan het begin van
de week Adventskaarsen aangestoken tijdens het adventsproject. Het was mooi om te zien hoe de hele
school dit samen heeft gevierd. Advent is de voorbereiding op het Kerstfeest. Kerst komt steeds dichterbij!
Tijdens de kerstviering worden wij geholpen door de moeders Ilse en Rommy.
Schaatsen in de kerstvakantie
Op woensdag 4 januari ’17 van 8.30 – 11.30 uur kan er gratis geschaatst worden in de ijshal van
Leeuwarden (Fryslânplein 1). De gezinnen van de kinderen van de groepen 5-8 zijn door het bestuur van
IJswegencentrale Oostergo uitgenodigd. Er wordt gezorgd voor koek en zopie. Uiteraard zijn scherpe
schaatsen belangrijk. Eventueel kunnen er schaatsen gehuurd worden voor € 5,- per paar. Verder graag
meenemen: sportieve kleren, handschoenen en muts (veiligheid).
Vrijdag 23 december ’16 vragen we de kinderen wie er meegaan. Probeer het vervoer onderling te regelen.
Wij gaan er niet met z’n allen naar toe. U kunt dus vanaf 8.30 uur terecht in de mooie nieuwe ijshal.
Sinterklaas
Maandag 5 december ’16 was het dan eindelijk zover; Sinterklaas kwam bij ons op school. Hij had twee
hele grappige Pieten bij zich. Eerst waren wij bang dat Sinterklaas geen tijd had, hij was druk aan het golfen.
Dit viel gelukkig mee. Nadat hij zich had omgekleed, nam hij alle tijd voor ons. Het werd een hele gezellige
ochtend. Juf Gaatske en juf Inge hebben samen met veel ouders alles voorbereid. Dit was veel werk,
gelukkig hebben veel ouders geholpen (pepernoten bakken, maken van kleren, schmink, inpakken van
cadeautjes, begeleiding van de spelletjes, zorgen voor wat lekkers etc.). Heel hartelijk dank!!
Naar een andere school
Vrijdag nemen Hendrik Akkerman en Luca Spoelstra afscheid van onze school. Na de kerstvakantie gaat
Hendrik naar Dokkum verhuizen. Luca gaat naar OBS Op ‘e Trije. Wij zullen jullie erg gaan missen. Wij
hopen dat je snel veel vriendjes zult krijgen op jullie nieuwe school.
Grotere Snappets
Sinds kort hebben kinderen met dyslexie in de groepen 5-8 grotere tablets gekregen. Deze tablets hebben
meer iets meer mogelijkheden (o.a. een vast toetsenbord en een groter scherm).
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Alvestêdefair
Zaterdag 10 december verkochten de leerkrachten én leerlingen van de bovenbouw creatieve werkstukjes op de gezellige Alvestêdenfair in Ferwert. De opbrengst was maar liefst € 221,55. Dit geld is op de rekening van de ‘zending’ gestort. Met het ‘zendingsgeld’ sponseren wij iedere maand Shabir Ahmed uit Pakistan (Plan Nederland) en Alka Kumari uit India (stichting Red een kind). Er zat niet veel geld meer in de zendingspot. Door deze extra storting kunnen wij de kinderen weer een tijdje blijven sponsoren.
Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor onze sponsorkindjes.
Ontruimingsoefening
Woensdag 7 december ’16 hebben we geoefend om zo snel mogelijk de school te verlaten bij een eventuele brand. Binnen 1 minuut was iedereen buiten. Uiteraard hebben we van tevoren en na afloop de oefening besproken in het team. Iedereen weet weer wat er van hem of haar wordt verwacht.
Kanjertraining
In de schoolkrant stond het reeds; maandagavond 30 januari ’17 om 19.30 uur is er een ouderavond over de Kanjertraining bij ons op school. Wij verwachten veel ouders. De Kanjertraining biedt niet alleen leerkrachten handvatten om kinderen te begeleiden op sociaal- en emotioneel gebied, maar ook ouders.
Opus 3
De groepen 1-4 krijgen om de week muziekles van muziekjuf Zwaanette Dijkstra. Momenteel krijgt groep 5-8 trompet les van muziekmeester Piet. Op deze manier maken de kinderen kennis met veel verschillende muziekinstrumenten. Voor veel kinderen is muziekles het leukste uurtje van de week.
Het beste idee van Friesland
Onderstaande bericht komt van Boukje Dijkman
Het project Eb en Vloed is gekozen tot een van de beste ideeën van Friesland, een initiatief van zorgverzekeraar de Friesland. Het doel van dit project is om bewegen van kinderen in het buitendijks gebied van Ferwerderadiel en natuurbeleving te stimuleren. Alle scholen in Ferwerderadiel en de buurtsport coaches steunen dit project.
De ideeën met de meeste stemmen worden beloond met 5000,00 euro om hun idee te realiseren. We nodigen u van harte uit om een stem uit brengen. Dit kan op : http://www.debesteideeenvanfriesland.nl/ideeen/eb-en-vloed.
Hier vindt u ook meer informatie over dit project. U helpt toch ook mee ervoor te zorgen dat dit idee tot een van de beste ideeën van Friesland wordt bekroond?
Alvast hartelijk dank!
Een hele fijne kerstvakantie gewenst!
Team CBS Op Streek
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS