Nieuwsberichten
Streekpost 28 november 2016
28-11-2016 14:50
STREEKPOST
Nieuwsbrief 28 november 2016
Agenda
29 november GGD gr. 7 21 december schoolkrant
30 november ontruimingsoefening 23 december Kerstviering op school
5 december Sinterklaas 24 december ’16 – 8 januari ‘17
6 december SC 19.45 uur 9 januari ’17 weer naar school.
7 december Voorleescafé 11 januari hoofdluiscontrole
10 december Alvestêdenfair 12 jan. groep 8 maakt kennis met Dockinga Ferwert
13 december MR 19.45 uur 16 januari start toetsweken Cito
18 december Krystkuier Efter de stjerren oan. 17 januari informatieavond VO 19.00 uur Op Streek
GGD groep 7 op herhaling
Dinsdag 29 november ’16 komt de verpleegkundige van de GGD, Tiny Franssen, een keertje extra bij ons op school. De
reden is dat bij de vorige controle een aantal kinderen van groep 7 ziek was. De ouders van de kinderen die morgen
aan de beurt zijn hebben een uitnodiging ontvangen. De verpleegkundige zit in het kamertje van meester Jaap Wieb.
Wachten kan in de middenruimte.
Ontruimingsoefening
Ieder jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Wij doen dit woensdag 30 november ’16 voor de pauze.
Sinterklaas
De middenruimte is al mooi versierd, in de groepen wordt al aandacht besteed aan Sinterklaas, er zijn lekkere
pepernoten gebakken, er wordt een welkomstdansje ingestudeerd én er zijn golfballen met de afbeelding van
Sinterklaas erop gevonden bij de ingang van de school. Woensdag 30 november ’16 krijgen de kinderen iets lekkers in
hun schoen/vak. Maandag 5 december ’16 is de grote dag! De kinderen komen gewoon om 8.30 uur in school. Om
8.45 uur gaan we Sinterklaas en z’n Pieten welkom heten. Wij doen dit bij de ingang van de bovenbouw. Uiteraard zijn
ouders van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Sinterklaas komt in de groepen én er wordt een spelletjescircuit
gespeeld.
Meester Jaap is er weer
Meester Jaap is na de herfstvakantie weer volop actief op maandag- en dinsdagochtend. Daarvoor had hij het erg druk
met klussen en verhuizen. In kleine groepjes geeft hij deze ochtenden extra uitleg in
groep 5 en 6. Wij zijn erg blij met deze extra hulp!
Renovatie
Wij zijn druk bezig met het maken van plannen om de school te renoveren. Architect Dick de Jong uit Leeuwarden is al
even langs geweest. Technisch bureau Peter Visser is ook al druk bezig met het in kaart brengen van de zaken die
moeten worden vernieuwd. Samen met het team werkt architect De Jong de plannen verder uit. In de koffiekamer
hangen ideeën op de prikborden. Heeft u nog goede ideeën? Laat het ons weten. Het is de bedoeling dat wij in de
meivakantie (vanaf 24 april ’17) gaan starten met de renovatie.
School van de week zwembad It Gryn
Woensdag 30 november ’16 kunnen de kinderen van de groepen 5-8 voor een euro zwemmen in zwembad It Gryn in
Stiens. CBS Op Streek is school van de week. De kinderen hebben hierover flyers meegekregen.
Schoenmaatjes
Maar liefst 96 mooie versierde schoenendozen zijn er gemaakt voor het project Schoenmaatjes. PKN gemeente
Ferwert verraste ons nog met een mooie donatie van maar liefst € 250,-. Dit bedrag komt ook bij het project
Schoenmaatjes terecht. Hartelijk dank!
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Goede opkomst 10 minutengesprekken
Begin november ’16 waren er de 10 minutengesprekken. De opkomst was ook dit keer weer erg goed. Fijn deze goede ouderbetrokkenheid!
Schoonmaakavond
Dinsdag 22 november ’16 was de eerste schoonmaakavond van dit schooljaar. De opkomst viel wat tegen. Er waren 10 ouders die meehielpen. 7 ouders hadden zich afgemeld. Ouders die hebben meegeholpen, bedankt voor jullie inzet.
Afscheid schoonmaakster Lolkje Bouma
Een van onze schoonmaaksters, Lolkje Bouma, stopt per 1 januari ’17. Ze vroeg of wij het volgende stukje in de nieuwsbrief wilden opnemen:
Mijn naam is Lolkje Bouma. Ik ben 36 jaar geleden begonnen als schoonmaakster bij CBS Op Streek en per 1 januari ’17 stop ik ermee. Ik wil graag iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en heb het altijd met plezier gedaan. Ook wil ik alle vaders en moeders bedanken die meehielpen met de grote schoonmaak. Er is een nieuwe opvolgster en die wens ik veel succes.
De voorbereidingen van het afscheid van Lolkje Bouma zijn in volle gang. Haar opvolgster wordt Akkie Beintema uit Blije. Zij werkt reeds als schoonmaakster binnen de vereniging PCBO Ferwerderadiel.
Gynzy
Gynzi biedt handige ‘tools’ voor het werken met het digibord. De leerkrachten kunnen tijdens het uitleggen nog meer zaken laten zien. De leerkrachten proberen Gynzy momenteel uit. Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op YouTube – Gynzy.
Alvestêdenfair
Het PAFH organiseert zaterdag 10 december ’16 een Alvestêdenfair op het Vrijhof en de Hoofdstraat. Het begint om 17.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Hoewel december voor ons een drukke maand is, hebben we besloten om hier toch aan mee te doen. We willen deze dag zelfgemaakte werkstukken verkopen voor het goede doel. Het goede doel is ons adoptiekindje Shabir Ahmed uit Pakistan (Plan Nederland). Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor ons adoptiekindje. Door deze actie willen wij de ‘zendingsbankrekening’ gaan spekken. Ook vinden wij het belangrijk om aan activiteiten die vanuit het dorp worden georganiseerd mee te doen. Van de leerkrachten krijgt u informatie wat de kinderen gaan maken.
Adventsproject
Vandaag zijn we met de hele school gestart met ons adventsproject als voorbereiding op het Kerstfeest. Er werd gezongen, gebeden, een gedicht voorgelezen, uitleg gegeven over wat advent is en een kaarsje aangestoken. Juf Ypie had een mooi vredespotje gemaakt en een kartonnen gebouw met kijkvensters. Op het eerste venster stond Jesaja met de vredesduif. De komende weken hebben we aan het begin van de week een korte adventsviering.
Meester Nanne ziek
Meester Nanne was vandaag niet op school. Hopelijk krijgt een antibiotica kuur hem er weer snel bovenop. Meester Nanne, beterschap! Gelukkig kan juf Esther Stok hem vervangen. Ook juf Anita is vandaag ziek. Hopelijk is ze donderdag weer beter.
Watertafel
Juf Gaatske en juf Tiny maken veel gebruik van de watertafel. Helaas zit er een paar scheurtjes in. Een nieuwe watertafel is vrij duur. Is er iemand die de tafel kan ‘polyesteren’?
Excursie It Houtwiel
Afgelopen donderdag 24 november ’16 ging groep 7 en 8 op excursie naar It Houtwiel. It Houtwiel is een moerassig gebied met wilde paarden en Schotse Hooglanders. Ook deze excursie werd weer georganiseerd door natuur - en educatiecentrum De Klyster. Gelukkig was het prachtig weer en heeft iedereen ervan genoten. Ouders die zorgden voor vervoer en begeleiding, hartelijk dank!
Team CBS Op Streek
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS