Nieuwsberichten
Streekpost november 2016
09-11-2016 14:22
STREEKPOST
Nieuwsbrief 7 november 2016
Agenda
8 en 10 november 10 minutengesprekken 7 december Voorleescafé
14 november GGD groep 7 13 december MR 19.45 uur
18 november Start week vd Mediawijsheid 18 december Krystkuier Efter de stjerren oan.
11 november deadline Schoenmaatjes 21 december schoolkrant
22 november schoonmaak school 19.00 uur 23 december Kerstviering
5 december Sinterklaas 24 december ’16 – 8 januari ‘17
6 december SC 19.45 uur 9 januari ’17 weer naar school.
10 minutengesprekken
Dinsdagavond 8 november ’16 en donderdagavond 10 november ’16 zijn er weer 10 minutengesprekken. U
heeft hier een schema van ontvangen. Uiteraard is het erg belangrijk dat u hierbij aanwezig bent.
Schoenmaatjes
Sytske Hilde Postma en Marja Venema van de schoolcommissie zijn de afgelopen weken druk bezig
geweest met het Schoenmaatjesproject. Afgelopen vrijdag heeft juf Irene een presentatie gehouden over
het mooie project. Juf Irene is een aantal jaren geleden in Afrika geweest om daar de schoenendozen zelf
uit te delen. Tijdens de presentatie benadrukte ze nog dat het versieren van de schoenendozen heel
belangrijk is voor de kinderen in Afrika. Deze week kunnen de schoendozen nog worden ingeleverd (vrijdag
11 november ’16). Volgende week worden de dozen gecontroleerd en vrijdag 18 november ’16 gaan ze op
transport. De kinderen die een schoenendoos hebben gevuld zijn hier vaak heel trots op. Hopelijk krijgt
iedereen de kans om een gevulde schoenendoos naar school te brengen.
Hulp kerstcollectelijst
Een berichtje van Annelies van der Woude en Hilda Tjepkema
Ook dit jaar komen we in de weken voor Kerst, zoals u van ons gewend bent, bij u langs voor een bijdrage
aan de KerstCollecteLijst. Deze bijdrage is voor de viering van het kinderkerstfeest en de bijbehorende
tasjes die na afloop van deze viering uitgedeeld worden. Op een lijst staan zo’n 15 adressen. Hier kunnen
we nog wel wat hulp bij gebruiken. Wil jij/wilt u ons hierbij helpen?
Opgeven kan bij Hilda Tjepkema hildatjep@hotmail.com of Annelies van der Woude s.woude@telfort.nl
Schoonmaak eerder
Op de kalender stond de schoonmaak van de school gepland om 20 december ’16. Achteraf gezien toch
geen handige datum zo vlak voor kerst. In overleg met de schoonmaaksters en de schoolcommissie hebben
we een nieuwe datum geprikt; dinsdag 22 november ’16. In de bijlage staat de lijst met ouders die wij dan
verwachten. Wij hopen dat de opkomst weer net zo goed is als op de vorige schoonmaakmomenten. De
laatste keer waren we in een uurtje klaar. Graag indien mogelijk meenemen: emmer, spullen om de ramen
schoon te maken, trappetje en een stofzuiger.
Week van de Mediawijsheid
In de bovenbouw doen wij dit jaar mee met de Week van de mediawijsheid. Een van de activiteiten is dat
de oudste kinderen meedoen met een digitale quiz om zo te testen hoe mediawijs ze zijn. Uiteraard komt
ook het omgaan met (digitaal) pesten aan bod.
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Jou in bern in boek Maandag 24 oktober ’16 was groep 8 te gast in het MFA van Blije om daar het stripboek ‘Reis om de wrâld yn 80 dagen te ontvangen’. Lian won nog een luchtballontocht tijdens deze bijeenkomst. Van harte gefeliciteerd. Donderdag 27 oktober ’16 kwam onze nieuwe coördinator van de bibliotheek Hanneke Sinnema langs bij groep 2 om daar een prentenboek voor te lezen. Na afloop kregen de kinderen van groep 2 het mooie boek cadeau. Jou in bern in boek is een initiatief van de gemeente Ferwerderadiel. Kerstfeest Zondag 18 december ’19 organiseert PKN Ferwert de krystkuiertocht ‘Efter de stjerren oan’. Deze tocht met diverse scènes van het kerstverhaal met muziek en zang. De tocht start en eindigt in de Luidgertsjerke. U krijgt hierover nog meer informatie. De kinderen hebben een lampion nodig, u kunt hier alvast rekening mee houden. Vrijdagochtend 23 december ’16 is er een kerstviering op school. Kunstenaar Folke Janssen In de herfstvakantie konden de kinderen tekenen met kunstenaar Folke Janssen. Na de herfstvakantie gaf hij een gastles in groep 1-2. Flits- en klassenbezoeken Regelmatig zijn juf Eke (onze nieuwe interne begeleider) en meester Jaap Wieb achter in de klas om een les bij te wonen. Wij doen dit om te kijken of we nog steeds doen wat wij tijdens de teambijeenkomsten hebben afgesproken. Na afloop geven wij (veel) sterke punten aan en een aantal aandachtspunten. Kinderboekenweek We hebben een hele fijne Kinderboekenweek achter de rug. Na de gezamenlijke opening waren er veel activiteiten in de groepen. Een van die activiteiten was een excursie van groep 5-6 De Sûkerij in Damwoude op 7 oktober ’16. Er was een fotospeurtocht en een boekenruilbeurs. Tijdens de gezamenlijke afsluiting op vrijdag 14 oktober ’16 waren er veel ouders aanwezig. Iedereen die heeft meegewerkt aan de Kinderboekenweek, hartelijk dank! Hoofdluiscontrole Iedere woensdag na een vakantie controleren de moeders van de hoofdluisbrigade alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis. Deze momenten staan aangegeven op de kalender. Graag geen ingewikkelde vlechten aanbrengen op de dagen dat er wordt gecontroleerd. Liever een eenvoudige paardenstaart. Graag gel met mate én het liefst de haren van te voren wassen met shampoo. Kinderopvang Voor de vakantie hebben wij gesprekken gevoerd met drie organisaties die Kinderopvang aanbieden. Tijdens de gesprekken hebben wij de mogelijkheden verkend om voorschoolse - en naschoolse opvang aan te bieden op CBS Op Streek. De gesprekken waren positief. Binnenkort hebben we een gesprek met de gemeente over dit onderwerp. Wij houden u op de hoogte.
Kijk en leer mee met uw kind!
Wat kan uw kleuter allemaal al? En welke letters en woorden kan uw kind in groep 3 al lezen? Kijk en leer thuis mee met de leukste kindertijdschriften Rompompom en Maan roos vis! U kunt samen met uw kind oefenen met leerstof die 100% aansluit bij de methode op school. Wij attenderen u erop dat u tot 8 november 2016 een jaarabonnement op Rompompom en/of Maan roos vis kunt afsluiten op zwijsen.nl/tijdschriften.
Waarom Rompompom en/of Maan roos vis? - Sluit 100% aan bij de leerlijnen van school
- Spelenderwijs leren lezen, rekenen en schrijven - Aanbevolen door leerkrachten
- Abonnement stopt automatisch - Iedere maand een gratis nieuwsbrief vol tips voor ouders en extra werkbladen Team CBS Op Streek
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS