Nieuwsberichten
Streekpost oktober
22-10-2016 16:38
STREEKPOST
Nieuwsbrief 17 oktober 2016
Agenda
17-21 oktober herfstvakantie 6 december SC 19.45 uur
25 oktober SC en MR 19.45 uur 7 december Voorleescafé
26 oktober hoofdluiscontrole 13 december MR 19.45 uur
2 november Voorleescafé 20 december schoonmaak school 19.00 uur
8 en 10 november 10 minutengesprekken 21 december schoolkrant
14 november GGD groep 7 23 december Kerstviering
18 november Start week vd Mediawijsheid 24 december ’16 – 8 januari ‘17
21 november deadline Schoenmaatjes 9 januari ’17 weer naar school.
5 december Sinterklaas
Nieuwe leerlingen
Inara Udo en Maaike van der Wal zijn sinds kort nieuw bij ons op school. Van harte welkom. We hopen dat
jullie je snel thuis zullen voelen.
Verhuisd
Eward Boeijenga is met z’n ouders en zusje verhuisd naar Marrum. Na de herfstvakantie komt hij in groep 2
van CBS Aasterage. Eward, een fijne tijd gewenst in Marrum.
Jou in bern in boek
Ieder jaar krijgen de kinderen van groep 8 en groep 2 een mooi Frysk boek van de gemeente
Ferwerderadiel. Groep 8 gaat maandag 24 oktober ’16 (meteen na de herfstvakantie!) ’s ochtends op de
fiets naar MFA Fjildsicht in Blije. Donderdag 27 oktober ’16 komt onze nieuwe contactpersoon van de
openbare bibliotheek, Hanneke Sinnema, bij ons op school. De kinderen van groep 2 krijgen dan een boek.
Voorschoolse- en naschoolse opvang
Wij zijn de mogelijkheden aan het verkennen om naast de tussenschoolse opvang (TSO) ook voorschoolse-,
en naschoolse opvang aan te bieden op school. Wij hebben gesprekken gevoerd met de
Kinderopvangorganisaties Kidsfirst, 3K Kinderopvang en Kinderopvang Friesland. Dinsdag 25 oktober ’16
hopen wij in een gezamenlijke vergadering van de schoolcommissie en de MR een keuze te maken. Alle
ouders van de MR (Elly Bakker, Jan Jacob Oevering en Korien Westra) hebben deelgenomen aan een of
meerdere gesprekken. Hartelijk dank voor jullie inbreng.
Kinderboekenweek
Dit jaar waren er volop activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek. Na een gezamenlijk opening op
woensdag 5 oktober was er 6 oktober een geslaagde pake- en beppeochtend (dit paste mooi in het thema
van de Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’). Vrijdag 7 oktober ’16 ging groep 5-6 naar museum De Sûkerij,
er was een fotospeurtocht met jonge en oude foto’s van de leerkrachten en vrijdag 14 oktober ’16 een
boekenruilbeurs en een presentatie van alle groepen. Bij de presentaties waren veel ouders aanwezig. Fijn
om voor zoveel publiek op te treden. Uiteraard werd er ook in alle groepen gewerkt met het thema van de
Kinderboekenweek. Veel ouders hebben op een of andere manier meegeholpen om de Kinderboekenweek
tot een succes te maken. Hartelijk dank daarvoor!
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Schoenmaatjes Sytske Hilde Postma en Marja Venema van de schoolcommissie zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de Schoenmaatjes van Edukans. Alle kinderen hebben informatie en een schoenendoos meegekregen voor de herfstvakantie. Graag de gevulde schoenendozen vrijdag 11 november ’16 weer inleveren in bij de eigen juf of meester. Iin week 46 worden alle schoenendozen gecontroleerd en gereedgemaakt voor verzending. Vrijdag 18 november ’16 gaan de schoenendozen richting Afrika. Een weekje eerder dan op de kalender staat. Algemene ledenvergadering PCBO Ferwerderadiel Woensdag 5 oktober ’16 was de algemene ledenvergadering PCBO Ferwerderadiel. Frits van der Lep nam afscheid als bestuurslid. Carien Mennegat volgt hem op. Na de pauze hield Tineke Drent van Expertise centrum Aquamarijn een presentatie over Passend onderwijs. Dag van de duurzaamheid Maandag 10 oktober ’16 was het de dag van de duurzaamheid. Oud Ferwerter Jabik Koopmans uit Eelde las o.a. een verhaal voor aan groep 7 en 8. Ook kregen we een tegel met daarin een knikkerpot gemaakt van afval. Pleinpakket De sportcoördinatoren Steven de Boer, Maartje Jongboom en haar opvolgster Aggie Walsma hebben ervoor gezorgd dat wij een mooi pleinpakket cadeau kregen. Dit pakket bestaat uit o.a. hockeysticks, goaltjes en pleinplakkers. Hartelijk dank daarvoor.
Kinderpostzegelactie
Woensdag 28 september ’16 begon voor groep 7 en 8 de Kinderpostzegelactie. Ook dit jaar hebben de kinderen weer hun best gedaan om zoveel mogelijk postzegels, kaarten etc. te verkopen. Groep 7 en 8 bedankt voor jullie inzet.
Bouwoverleg
De onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de scholen van PCBO Ferwerderadiel zijn de afgelopen tijd bij elkaar geweest om ervaringen en tips uit te wisselen.
Oude kalenders
Er zijn nog enkele oude kalenders/schoolgidsen op school. Heeft u hiervoor belangstelling? In de koffiekamer liggen er nog een aantal exemplaren. GGD groep 7 Maandag 14 november ’16 komt onze verpleegkundige van de GGD, Tiny Fransen, bij ons op school voor de kinderen van groep 7. Ze zit in het kamertje van meester Jaap Wieb en de ‘wachtkamer’ is de middenruimte. De ouders ontvangen een uitnodiging thuis. Afscheid juf Thomina Vrijdag 14 oktober ’16 nam juf Thomina met een traktatie voor de kinderen en een heerlijke zelfgemaakte lunch voor de collega’s afscheid. Inmiddels is juf Eke al een paar weken aan het inwerken. Schoolfotograaf Woensdag 12 oktober ’16 was de schoolfotograaf bij ons op school voor het maken van individuele portretten, groepsfoto’s, een teamfoto, een afscheidsfoto van groep 8 en foto’s met de broertjes en zusjes. Johanna v.d. Meij zorgde voor ondersteuning. Alles verliep mooi volgens planning. Binnenkort ontvangen de ouders informatie m.b.t. het bestellen van de foto’s. Schoonmaakster Lolkje Bouma Onze schoonmaakster Lolkje Bouma heeft al een paar weken last van haar rug. Onze vaste vervangster Aukje vd Meulen heeft haar al die tijd vervangen. Hartelijk dank daarvoor! Na de herfstvakantie hoopt Lolkje weer aan de slag te gaan. Team CBS Op Streek
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS