Schooltijden
8.30 uur: de school begint
10.15 - 10.30 uur: speelkwartier
12.00 uur: eten in de klas
12.15 - 12.30 uur: speelkwartier
14.15 uur: de school gaat uit

De kinderen gaan van maandag t/m vrijdag naar school

De groepen 1, 2 en 3 hebben op vrijdagmiddag vrij.