Schooltijden
8.30 uur: de school begint
10.15 - 10.30 uur: speelkwartier voor groep 3 t/m 8
12.00 uur: de school gaat uit (let op: woensdag 12.15 uur)
12.00 - 13.15 uur: middagpauze
13.15 uur: de school begint
15.15 uur:de school gaat uit

De kinderen gaan van maandag t/m vrijdag naar school en hebben allemaal op woensdagmiddag vrij.

De groepen 1, 2, 3 en 4 hebben op vrijdagmiddag vrij.

Onze school houdt zich door bovenstaande uren aan de wettelijke minimumnorm van 7520 lesuren in acht aaneengesloten schooljaren.