HET TEAM VAN CBS OP STREEK


Van links achter naar rechts voor:

Meester Ron, conciërge, juf Inge, leerkracht groep 3/4, juf Irene, leerkracht groep 3/4, meester Nanne, leerkracht groep 5/6, juf Anita, leerkracht groep 7/8, juf Eke, intern begeleider, juf Tiny, alle groepen, meester Jaap Wieb, directeur, juf Gaatske, leerkracht groep 1/2, juf Ypie, leerkracht groep 7/8
Sommige leerkrachten hebben recht op ADV (arbeidsduur verkorting)/compensatieverlof en/of BAPO (bevordering arbeidsparticipatie ouderen), daarom neemt een andere leerkracht de klas over. We proberen de wisseling van leerkrachten in één groep zoveel mogelijk te beperken. Wanneer leerkrachten een duobaan hebben samen met een andere collega, dan worden ze als eerste gevraagd om in te vallen wanneer één van beide verhinderd is om les te geven. Ter bestrijding van lesuitval verzorgt het onderwijs administratiebureau Metrium een vervangende leerkracht vanuit een vervangingspool.
In crisissituaties worden groepen een dag gehergroepeerd. Wanneer een klas daarna nog geen vervanging heeft, mogen de kinderen, nadat ze een briefje voor hun ouders/verzorgers hebben meegekregen, thuis blijven tot nader bericht.

Schoonmaaksters:

Mevrouw Bouma

Mevrouw de Haan