Streekpost
Streekpost 20170117
18-01-2017 13:00
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
STREEKPOST
Nieuwsbrief 17 januari 2017

Agenda
16 januari start toetsweken Cito 22 maart schoonmaak school ronde 2. Vanaf 19.00 uur
17 januari informatieavond VO 19.15 uur Op Streek 23 maart presentatie project 14.00 uur
30 januari ouderavond Kanjertraining 19.30 uur 4 april MR 19.45 uur
7 februari MR 19.45 uur 5 april voorleescafé
8 en 9 februari adviesgesprekken VO gr. 8 6 april theoretisch verkeersexamen
14 en 16 februari 10 minutengesprekken op verzoek 10 april studiedag Kanjertraining. Alle kinderen vrij.
17 februari presentatie groep 1-2 dansen 11.45 uur 11 april SC 19.45 uur
20-24 februari voorjaarsvakantie 13 april Paasviering
27 februari weer naar school 14 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.
28 februari SC 19.45 uur 17 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij.
1 maart voorleescafé en hoofdluiscontrole 18 en 19 april Eindtoets groep 8.
13 maart start Projectweek 21 april Koningsspelen. Continurooster. Om 14.00 uit.
19 maart schoolgezinsdienst 24 april – 5 mei meivakantie. 8 mei weer naar school.

Informatieavond Voortgezet onderwijs
Vanavond, dinsdag 17 januari 2017, om 19.15 uur in CBS Op Streek is er een voorlichtingsbijeenkomst over het voortgezet onderwijs voor de ouders/verzorgers van groep 8. Mensen van het Dockinga college Ferwert en Dokkum, De Ulbe van Houten, Comenius, gymnasium Beyers Naudé, het Nordwin college, het Gomarus college en Piter Jelles Dalton Dokkum/Leeuwarden zijn aanwezig om over hun school te vertellen. De 6 scholen van PCBO Ferwerderadiel organiseren deze avond. Wij hopen op een goede opkomst.

Kennismakingsmiddag Dockinga college Ferwert
Donderdagmiddag 12 januari ’17 konden de kinderen kennismaken met het Dockinga college in Ferwert. De kinderen kwamen bij andere groep achters in de klas om verschillende lessen te volgen. Op deze manier worden onze oudste leerlingen langzaam voorbereid op het voortgezet onderwijs. Tip voor de ouders van groep 8: bezoek de komende weken veel doe/kennismakingsdagen en informatieavonden bij de verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs. Dit helpt bij het maken van een goede schoolkeuze.

Ongelukken
In de kerstvakantie belandde Marin en haar moeder met de auto in een sloot. Marin is een nacht ter observatie in het ziekenhuis geweest. Een hele schrik! Gelukkig was ze na de kerstvakantie weer op school.

Het nieuwe jaar begon niet goed voor meester Nanne. 5 januari ’17 ging meester Nanne tijdens een ritje met de fietsclub onderuit en brak daarbij zijn bekken. Na een paar dagen in het ziekenhuis is meester Nanne weer thuis om verder te herstellen. Dit herstel kan enkele weken duren. Erg vervelend voor meester Nanne, maar ook voor groep 5-6. Gelukkig kan juf Esther de komende weken invallen. Voor de kerstvakantie verving ze meester Nanne ook al eens een weekje. Wij hopen dat meester Nanne weer snel herstelt. Als u een kaartje wilt sturen, dan kan dat naar Nanne Douwes – Zomermeter 4 – 8607 GX – Sneek.

Ziekenhuis
Nynke Keegstra is donderdag 22 december ’16 geopereerd. Na de kerstvakantie herstelde ze thuis van deze operatie. In de kerstvakantie zijn juf Ypie en juf Anita even op bezoek geweest. Groep 7 en 8 had voor haar een mooie kerstboom gemaakt met wensen. Vanochtend is ze voor het eerst weer even op school geweest. Fijn dat je er weer bent Nynke!

Nieuwe leerlingen
Dieuwke Themmen, Hedzer Buursma en Joan van Ruimwijk zijn nieuw bij ons op school. Van harte welkom! Wij hopen dat jullie snel veel vriendjes en vriendinnetjes zullen krijgen in groep 1-2.

Kerstviering
Vrijdag 23 december ’16 was er een mooie kerstviering op school. Juf Ypie en juf Irene hadden deze viering voorbereid. Er was van tevoren goed geoefend in de verschillende groepen. In de laatste 5 weken voor de kerstvakantie hebben wij in totaal 5 vieringen (Advent en Kerst) gedaan met de hele school.

Schaatsen in de kerstvakantie
Woensdag 4 januari ’17 hebben wij gezellig geschaatst met een aantal kinderen van groep 5-8 en hun gezinnen. IJswegen centrale Oostergo organiseerde deze ochtend. Voor iedereen was er gratis warme chocolademelk en koeke.

Danslessen
Donderdag 13 januari ’17 is onze gemeentelijk sportcoördinator begonnen met de danslessen. Na afloop van de reeks danslessen zijn er voorstellingen voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden. U krijgt hierover nog bericht.

Kanjertraining
Woensdag 11 januari ’17 volgden de leerkrachten van PCBO Op Streek samen met collega’s van andere scholen van PCBO Ferwerderadiel de eerste dan van de Kanjertraining. Woensdagmiddag 18 januari ’17 is de tweede bijeenkomst. Daarna gaan wij al aan de slag in de klas met de Kanjermethode. Maandagavond 30 januari ’17 is er een ouderavond over de Kanjermethode bij ons op school. Wij verwachten veel ouders/verzorgers tijdens deze avond.

Team CBS Op Streek
Streekpost 20161222
27-12-2016 10:48
STREEKPOST
Nieuwsbrief 22 december 2016
Agenda
23 december Kerstviering op school 30 januari ouderavond Kanjertraining 19.30 uur
24 december ’16 – 8 januari ‘17 7 februari MR 19.45 uur
4 januari ’16 schaatsen ijshal vanaf 8.30 uur 8 en 9 februari adviesgesprekken VO gr. 8
9 januari ’17 weer naar school. 14 en 16 februari 10 minutengesprekken op verzoek
11 januari hoofdluiscontrole 20-24 februari voorjaarsvakantie
12 jan. groep 8 maakt kennis met Dockinga Ferwert 27 februari weer naar school
16 januari start toetsweken Cito 28 februari SC 19.45 uur
17 januari informatieavond VO 19.00 uur Op Streek
Kerstviering
Juf Irene en juf Ypie zijn de afgelopen weken druk bezig met de voorbereiding van het Kerstfeest.
Vrijdagochtend om 10.30 uur is het zover. In de middenruimte gaan wij met de hele school Kerst vieren. Dit
keer zijn geen ouders aanwezig, volgend jaar wel weer. De afgelopen weken hebben wij aan het begin van
de week Adventskaarsen aangestoken tijdens het adventsproject. Het was mooi om te zien hoe de hele
school dit samen heeft gevierd. Advent is de voorbereiding op het Kerstfeest. Kerst komt steeds dichterbij!
Tijdens de kerstviering worden wij geholpen door de moeders Ilse en Rommy.
Schaatsen in de kerstvakantie
Op woensdag 4 januari ’17 van 8.30 – 11.30 uur kan er gratis geschaatst worden in de ijshal van
Leeuwarden (Fryslânplein 1). De gezinnen van de kinderen van de groepen 5-8 zijn door het bestuur van
IJswegencentrale Oostergo uitgenodigd. Er wordt gezorgd voor koek en zopie. Uiteraard zijn scherpe
schaatsen belangrijk. Eventueel kunnen er schaatsen gehuurd worden voor € 5,- per paar. Verder graag
meenemen: sportieve kleren, handschoenen en muts (veiligheid).
Vrijdag 23 december ’16 vragen we de kinderen wie er meegaan. Probeer het vervoer onderling te regelen.
Wij gaan er niet met z’n allen naar toe. U kunt dus vanaf 8.30 uur terecht in de mooie nieuwe ijshal.
Sinterklaas
Maandag 5 december ’16 was het dan eindelijk zover; Sinterklaas kwam bij ons op school. Hij had twee
hele grappige Pieten bij zich. Eerst waren wij bang dat Sinterklaas geen tijd had, hij was druk aan het golfen.
Dit viel gelukkig mee. Nadat hij zich had omgekleed, nam hij alle tijd voor ons. Het werd een hele gezellige
ochtend. Juf Gaatske en juf Inge hebben samen met veel ouders alles voorbereid. Dit was veel werk,
gelukkig hebben veel ouders geholpen (pepernoten bakken, maken van kleren, schmink, inpakken van
cadeautjes, begeleiding van de spelletjes, zorgen voor wat lekkers etc.). Heel hartelijk dank!!
Naar een andere school
Vrijdag nemen Hendrik Akkerman en Luca Spoelstra afscheid van onze school. Na de kerstvakantie gaat
Hendrik naar Dokkum verhuizen. Luca gaat naar OBS Op ‘e Trije. Wij zullen jullie erg gaan missen. Wij
hopen dat je snel veel vriendjes zult krijgen op jullie nieuwe school.
Grotere Snappets
Sinds kort hebben kinderen met dyslexie in de groepen 5-8 grotere tablets gekregen. Deze tablets hebben
meer iets meer mogelijkheden (o.a. een vast toetsenbord en een groter scherm).
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Alvestêdefair
Zaterdag 10 december verkochten de leerkrachten én leerlingen van de bovenbouw creatieve werkstukjes op de gezellige Alvestêdenfair in Ferwert. De opbrengst was maar liefst € 221,55. Dit geld is op de rekening van de ‘zending’ gestort. Met het ‘zendingsgeld’ sponseren wij iedere maand Shabir Ahmed uit Pakistan (Plan Nederland) en Alka Kumari uit India (stichting Red een kind). Er zat niet veel geld meer in de zendingspot. Door deze extra storting kunnen wij de kinderen weer een tijdje blijven sponsoren.
Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor onze sponsorkindjes.
Ontruimingsoefening
Woensdag 7 december ’16 hebben we geoefend om zo snel mogelijk de school te verlaten bij een eventuele brand. Binnen 1 minuut was iedereen buiten. Uiteraard hebben we van tevoren en na afloop de oefening besproken in het team. Iedereen weet weer wat er van hem of haar wordt verwacht.
Kanjertraining
In de schoolkrant stond het reeds; maandagavond 30 januari ’17 om 19.30 uur is er een ouderavond over de Kanjertraining bij ons op school. Wij verwachten veel ouders. De Kanjertraining biedt niet alleen leerkrachten handvatten om kinderen te begeleiden op sociaal- en emotioneel gebied, maar ook ouders.
Opus 3
De groepen 1-4 krijgen om de week muziekles van muziekjuf Zwaanette Dijkstra. Momenteel krijgt groep 5-8 trompet les van muziekmeester Piet. Op deze manier maken de kinderen kennis met veel verschillende muziekinstrumenten. Voor veel kinderen is muziekles het leukste uurtje van de week.
Het beste idee van Friesland
Onderstaande bericht komt van Boukje Dijkman
Het project Eb en Vloed is gekozen tot een van de beste ideeën van Friesland, een initiatief van zorgverzekeraar de Friesland. Het doel van dit project is om bewegen van kinderen in het buitendijks gebied van Ferwerderadiel en natuurbeleving te stimuleren. Alle scholen in Ferwerderadiel en de buurtsport coaches steunen dit project.
De ideeën met de meeste stemmen worden beloond met 5000,00 euro om hun idee te realiseren. We nodigen u van harte uit om een stem uit brengen. Dit kan op : http://www.debesteideeenvanfriesland.nl/ideeen/eb-en-vloed.
Hier vindt u ook meer informatie over dit project. U helpt toch ook mee ervoor te zorgen dat dit idee tot een van de beste ideeën van Friesland wordt bekroond?
Alvast hartelijk dank!
Een hele fijne kerstvakantie gewenst!
Team CBS Op Streek
Streekpost 28 november 2016
28-11-2016 14:50
STREEKPOST
Nieuwsbrief 28 november 2016
Agenda
29 november GGD gr. 7 21 december schoolkrant
30 november ontruimingsoefening 23 december Kerstviering op school
5 december Sinterklaas 24 december ’16 – 8 januari ‘17
6 december SC 19.45 uur 9 januari ’17 weer naar school.
7 december Voorleescafé 11 januari hoofdluiscontrole
10 december Alvestêdenfair 12 jan. groep 8 maakt kennis met Dockinga Ferwert
13 december MR 19.45 uur 16 januari start toetsweken Cito
18 december Krystkuier Efter de stjerren oan. 17 januari informatieavond VO 19.00 uur Op Streek
GGD groep 7 op herhaling
Dinsdag 29 november ’16 komt de verpleegkundige van de GGD, Tiny Franssen, een keertje extra bij ons op school. De
reden is dat bij de vorige controle een aantal kinderen van groep 7 ziek was. De ouders van de kinderen die morgen
aan de beurt zijn hebben een uitnodiging ontvangen. De verpleegkundige zit in het kamertje van meester Jaap Wieb.
Wachten kan in de middenruimte.
Ontruimingsoefening
Ieder jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Wij doen dit woensdag 30 november ’16 voor de pauze.
Sinterklaas
De middenruimte is al mooi versierd, in de groepen wordt al aandacht besteed aan Sinterklaas, er zijn lekkere
pepernoten gebakken, er wordt een welkomstdansje ingestudeerd én er zijn golfballen met de afbeelding van
Sinterklaas erop gevonden bij de ingang van de school. Woensdag 30 november ’16 krijgen de kinderen iets lekkers in
hun schoen/vak. Maandag 5 december ’16 is de grote dag! De kinderen komen gewoon om 8.30 uur in school. Om
8.45 uur gaan we Sinterklaas en z’n Pieten welkom heten. Wij doen dit bij de ingang van de bovenbouw. Uiteraard zijn
ouders van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Sinterklaas komt in de groepen én er wordt een spelletjescircuit
gespeeld.
Meester Jaap is er weer
Meester Jaap is na de herfstvakantie weer volop actief op maandag- en dinsdagochtend. Daarvoor had hij het erg druk
met klussen en verhuizen. In kleine groepjes geeft hij deze ochtenden extra uitleg in
groep 5 en 6. Wij zijn erg blij met deze extra hulp!
Renovatie
Wij zijn druk bezig met het maken van plannen om de school te renoveren. Architect Dick de Jong uit Leeuwarden is al
even langs geweest. Technisch bureau Peter Visser is ook al druk bezig met het in kaart brengen van de zaken die
moeten worden vernieuwd. Samen met het team werkt architect De Jong de plannen verder uit. In de koffiekamer
hangen ideeën op de prikborden. Heeft u nog goede ideeën? Laat het ons weten. Het is de bedoeling dat wij in de
meivakantie (vanaf 24 april ’17) gaan starten met de renovatie.
School van de week zwembad It Gryn
Woensdag 30 november ’16 kunnen de kinderen van de groepen 5-8 voor een euro zwemmen in zwembad It Gryn in
Stiens. CBS Op Streek is school van de week. De kinderen hebben hierover flyers meegekregen.
Schoenmaatjes
Maar liefst 96 mooie versierde schoenendozen zijn er gemaakt voor het project Schoenmaatjes. PKN gemeente
Ferwert verraste ons nog met een mooie donatie van maar liefst € 250,-. Dit bedrag komt ook bij het project
Schoenmaatjes terecht. Hartelijk dank!
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Goede opkomst 10 minutengesprekken
Begin november ’16 waren er de 10 minutengesprekken. De opkomst was ook dit keer weer erg goed. Fijn deze goede ouderbetrokkenheid!
Schoonmaakavond
Dinsdag 22 november ’16 was de eerste schoonmaakavond van dit schooljaar. De opkomst viel wat tegen. Er waren 10 ouders die meehielpen. 7 ouders hadden zich afgemeld. Ouders die hebben meegeholpen, bedankt voor jullie inzet.
Afscheid schoonmaakster Lolkje Bouma
Een van onze schoonmaaksters, Lolkje Bouma, stopt per 1 januari ’17. Ze vroeg of wij het volgende stukje in de nieuwsbrief wilden opnemen:
Mijn naam is Lolkje Bouma. Ik ben 36 jaar geleden begonnen als schoonmaakster bij CBS Op Streek en per 1 januari ’17 stop ik ermee. Ik wil graag iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en heb het altijd met plezier gedaan. Ook wil ik alle vaders en moeders bedanken die meehielpen met de grote schoonmaak. Er is een nieuwe opvolgster en die wens ik veel succes.
De voorbereidingen van het afscheid van Lolkje Bouma zijn in volle gang. Haar opvolgster wordt Akkie Beintema uit Blije. Zij werkt reeds als schoonmaakster binnen de vereniging PCBO Ferwerderadiel.
Gynzy
Gynzi biedt handige ‘tools’ voor het werken met het digibord. De leerkrachten kunnen tijdens het uitleggen nog meer zaken laten zien. De leerkrachten proberen Gynzy momenteel uit. Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op YouTube – Gynzy.
Alvestêdenfair
Het PAFH organiseert zaterdag 10 december ’16 een Alvestêdenfair op het Vrijhof en de Hoofdstraat. Het begint om 17.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Hoewel december voor ons een drukke maand is, hebben we besloten om hier toch aan mee te doen. We willen deze dag zelfgemaakte werkstukken verkopen voor het goede doel. Het goede doel is ons adoptiekindje Shabir Ahmed uit Pakistan (Plan Nederland). Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor ons adoptiekindje. Door deze actie willen wij de ‘zendingsbankrekening’ gaan spekken. Ook vinden wij het belangrijk om aan activiteiten die vanuit het dorp worden georganiseerd mee te doen. Van de leerkrachten krijgt u informatie wat de kinderen gaan maken.
Adventsproject
Vandaag zijn we met de hele school gestart met ons adventsproject als voorbereiding op het Kerstfeest. Er werd gezongen, gebeden, een gedicht voorgelezen, uitleg gegeven over wat advent is en een kaarsje aangestoken. Juf Ypie had een mooi vredespotje gemaakt en een kartonnen gebouw met kijkvensters. Op het eerste venster stond Jesaja met de vredesduif. De komende weken hebben we aan het begin van de week een korte adventsviering.
Meester Nanne ziek
Meester Nanne was vandaag niet op school. Hopelijk krijgt een antibiotica kuur hem er weer snel bovenop. Meester Nanne, beterschap! Gelukkig kan juf Esther Stok hem vervangen. Ook juf Anita is vandaag ziek. Hopelijk is ze donderdag weer beter.
Watertafel
Juf Gaatske en juf Tiny maken veel gebruik van de watertafel. Helaas zit er een paar scheurtjes in. Een nieuwe watertafel is vrij duur. Is er iemand die de tafel kan ‘polyesteren’?
Excursie It Houtwiel
Afgelopen donderdag 24 november ’16 ging groep 7 en 8 op excursie naar It Houtwiel. It Houtwiel is een moerassig gebied met wilde paarden en Schotse Hooglanders. Ook deze excursie werd weer georganiseerd door natuur - en educatiecentrum De Klyster. Gelukkig was het prachtig weer en heeft iedereen ervan genoten. Ouders die zorgden voor vervoer en begeleiding, hartelijk dank!
Team CBS Op Streek
Streekpost november 2016
09-11-2016 14:22
STREEKPOST
Nieuwsbrief 7 november 2016
Agenda
8 en 10 november 10 minutengesprekken 7 december Voorleescafé
14 november GGD groep 7 13 december MR 19.45 uur
18 november Start week vd Mediawijsheid 18 december Krystkuier Efter de stjerren oan.
11 november deadline Schoenmaatjes 21 december schoolkrant
22 november schoonmaak school 19.00 uur 23 december Kerstviering
5 december Sinterklaas 24 december ’16 – 8 januari ‘17
6 december SC 19.45 uur 9 januari ’17 weer naar school.
10 minutengesprekken
Dinsdagavond 8 november ’16 en donderdagavond 10 november ’16 zijn er weer 10 minutengesprekken. U
heeft hier een schema van ontvangen. Uiteraard is het erg belangrijk dat u hierbij aanwezig bent.
Schoenmaatjes
Sytske Hilde Postma en Marja Venema van de schoolcommissie zijn de afgelopen weken druk bezig
geweest met het Schoenmaatjesproject. Afgelopen vrijdag heeft juf Irene een presentatie gehouden over
het mooie project. Juf Irene is een aantal jaren geleden in Afrika geweest om daar de schoenendozen zelf
uit te delen. Tijdens de presentatie benadrukte ze nog dat het versieren van de schoenendozen heel
belangrijk is voor de kinderen in Afrika. Deze week kunnen de schoendozen nog worden ingeleverd (vrijdag
11 november ’16). Volgende week worden de dozen gecontroleerd en vrijdag 18 november ’16 gaan ze op
transport. De kinderen die een schoenendoos hebben gevuld zijn hier vaak heel trots op. Hopelijk krijgt
iedereen de kans om een gevulde schoenendoos naar school te brengen.
Hulp kerstcollectelijst
Een berichtje van Annelies van der Woude en Hilda Tjepkema
Ook dit jaar komen we in de weken voor Kerst, zoals u van ons gewend bent, bij u langs voor een bijdrage
aan de KerstCollecteLijst. Deze bijdrage is voor de viering van het kinderkerstfeest en de bijbehorende
tasjes die na afloop van deze viering uitgedeeld worden. Op een lijst staan zo’n 15 adressen. Hier kunnen
we nog wel wat hulp bij gebruiken. Wil jij/wilt u ons hierbij helpen?
Opgeven kan bij Hilda Tjepkema hildatjep@hotmail.com of Annelies van der Woude s.woude@telfort.nl
Schoonmaak eerder
Op de kalender stond de schoonmaak van de school gepland om 20 december ’16. Achteraf gezien toch
geen handige datum zo vlak voor kerst. In overleg met de schoonmaaksters en de schoolcommissie hebben
we een nieuwe datum geprikt; dinsdag 22 november ’16. In de bijlage staat de lijst met ouders die wij dan
verwachten. Wij hopen dat de opkomst weer net zo goed is als op de vorige schoonmaakmomenten. De
laatste keer waren we in een uurtje klaar. Graag indien mogelijk meenemen: emmer, spullen om de ramen
schoon te maken, trappetje en een stofzuiger.
Week van de Mediawijsheid
In de bovenbouw doen wij dit jaar mee met de Week van de mediawijsheid. Een van de activiteiten is dat
de oudste kinderen meedoen met een digitale quiz om zo te testen hoe mediawijs ze zijn. Uiteraard komt
ook het omgaan met (digitaal) pesten aan bod.
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Jou in bern in boek Maandag 24 oktober ’16 was groep 8 te gast in het MFA van Blije om daar het stripboek ‘Reis om de wrâld yn 80 dagen te ontvangen’. Lian won nog een luchtballontocht tijdens deze bijeenkomst. Van harte gefeliciteerd. Donderdag 27 oktober ’16 kwam onze nieuwe coördinator van de bibliotheek Hanneke Sinnema langs bij groep 2 om daar een prentenboek voor te lezen. Na afloop kregen de kinderen van groep 2 het mooie boek cadeau. Jou in bern in boek is een initiatief van de gemeente Ferwerderadiel. Kerstfeest Zondag 18 december ’19 organiseert PKN Ferwert de krystkuiertocht ‘Efter de stjerren oan’. Deze tocht met diverse scènes van het kerstverhaal met muziek en zang. De tocht start en eindigt in de Luidgertsjerke. U krijgt hierover nog meer informatie. De kinderen hebben een lampion nodig, u kunt hier alvast rekening mee houden. Vrijdagochtend 23 december ’16 is er een kerstviering op school. Kunstenaar Folke Janssen In de herfstvakantie konden de kinderen tekenen met kunstenaar Folke Janssen. Na de herfstvakantie gaf hij een gastles in groep 1-2. Flits- en klassenbezoeken Regelmatig zijn juf Eke (onze nieuwe interne begeleider) en meester Jaap Wieb achter in de klas om een les bij te wonen. Wij doen dit om te kijken of we nog steeds doen wat wij tijdens de teambijeenkomsten hebben afgesproken. Na afloop geven wij (veel) sterke punten aan en een aantal aandachtspunten. Kinderboekenweek We hebben een hele fijne Kinderboekenweek achter de rug. Na de gezamenlijke opening waren er veel activiteiten in de groepen. Een van die activiteiten was een excursie van groep 5-6 De Sûkerij in Damwoude op 7 oktober ’16. Er was een fotospeurtocht en een boekenruilbeurs. Tijdens de gezamenlijke afsluiting op vrijdag 14 oktober ’16 waren er veel ouders aanwezig. Iedereen die heeft meegewerkt aan de Kinderboekenweek, hartelijk dank! Hoofdluiscontrole Iedere woensdag na een vakantie controleren de moeders van de hoofdluisbrigade alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis. Deze momenten staan aangegeven op de kalender. Graag geen ingewikkelde vlechten aanbrengen op de dagen dat er wordt gecontroleerd. Liever een eenvoudige paardenstaart. Graag gel met mate én het liefst de haren van te voren wassen met shampoo. Kinderopvang Voor de vakantie hebben wij gesprekken gevoerd met drie organisaties die Kinderopvang aanbieden. Tijdens de gesprekken hebben wij de mogelijkheden verkend om voorschoolse - en naschoolse opvang aan te bieden op CBS Op Streek. De gesprekken waren positief. Binnenkort hebben we een gesprek met de gemeente over dit onderwerp. Wij houden u op de hoogte.
Kijk en leer mee met uw kind!
Wat kan uw kleuter allemaal al? En welke letters en woorden kan uw kind in groep 3 al lezen? Kijk en leer thuis mee met de leukste kindertijdschriften Rompompom en Maan roos vis! U kunt samen met uw kind oefenen met leerstof die 100% aansluit bij de methode op school. Wij attenderen u erop dat u tot 8 november 2016 een jaarabonnement op Rompompom en/of Maan roos vis kunt afsluiten op zwijsen.nl/tijdschriften.
Waarom Rompompom en/of Maan roos vis? - Sluit 100% aan bij de leerlijnen van school
- Spelenderwijs leren lezen, rekenen en schrijven - Aanbevolen door leerkrachten
- Abonnement stopt automatisch - Iedere maand een gratis nieuwsbrief vol tips voor ouders en extra werkbladen Team CBS Op Streek
Streekpost oktober
22-10-2016 16:38
STREEKPOST
Nieuwsbrief 17 oktober 2016
Agenda
17-21 oktober herfstvakantie 6 december SC 19.45 uur
25 oktober SC en MR 19.45 uur 7 december Voorleescafé
26 oktober hoofdluiscontrole 13 december MR 19.45 uur
2 november Voorleescafé 20 december schoonmaak school 19.00 uur
8 en 10 november 10 minutengesprekken 21 december schoolkrant
14 november GGD groep 7 23 december Kerstviering
18 november Start week vd Mediawijsheid 24 december ’16 – 8 januari ‘17
21 november deadline Schoenmaatjes 9 januari ’17 weer naar school.
5 december Sinterklaas
Nieuwe leerlingen
Inara Udo en Maaike van der Wal zijn sinds kort nieuw bij ons op school. Van harte welkom. We hopen dat
jullie je snel thuis zullen voelen.
Verhuisd
Eward Boeijenga is met z’n ouders en zusje verhuisd naar Marrum. Na de herfstvakantie komt hij in groep 2
van CBS Aasterage. Eward, een fijne tijd gewenst in Marrum.
Jou in bern in boek
Ieder jaar krijgen de kinderen van groep 8 en groep 2 een mooi Frysk boek van de gemeente
Ferwerderadiel. Groep 8 gaat maandag 24 oktober ’16 (meteen na de herfstvakantie!) ’s ochtends op de
fiets naar MFA Fjildsicht in Blije. Donderdag 27 oktober ’16 komt onze nieuwe contactpersoon van de
openbare bibliotheek, Hanneke Sinnema, bij ons op school. De kinderen van groep 2 krijgen dan een boek.
Voorschoolse- en naschoolse opvang
Wij zijn de mogelijkheden aan het verkennen om naast de tussenschoolse opvang (TSO) ook voorschoolse-,
en naschoolse opvang aan te bieden op school. Wij hebben gesprekken gevoerd met de
Kinderopvangorganisaties Kidsfirst, 3K Kinderopvang en Kinderopvang Friesland. Dinsdag 25 oktober ’16
hopen wij in een gezamenlijke vergadering van de schoolcommissie en de MR een keuze te maken. Alle
ouders van de MR (Elly Bakker, Jan Jacob Oevering en Korien Westra) hebben deelgenomen aan een of
meerdere gesprekken. Hartelijk dank voor jullie inbreng.
Kinderboekenweek
Dit jaar waren er volop activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek. Na een gezamenlijk opening op
woensdag 5 oktober was er 6 oktober een geslaagde pake- en beppeochtend (dit paste mooi in het thema
van de Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’). Vrijdag 7 oktober ’16 ging groep 5-6 naar museum De Sûkerij,
er was een fotospeurtocht met jonge en oude foto’s van de leerkrachten en vrijdag 14 oktober ’16 een
boekenruilbeurs en een presentatie van alle groepen. Bij de presentaties waren veel ouders aanwezig. Fijn
om voor zoveel publiek op te treden. Uiteraard werd er ook in alle groepen gewerkt met het thema van de
Kinderboekenweek. Veel ouders hebben op een of andere manier meegeholpen om de Kinderboekenweek
tot een succes te maken. Hartelijk dank daarvoor!
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Schoenmaatjes Sytske Hilde Postma en Marja Venema van de schoolcommissie zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de Schoenmaatjes van Edukans. Alle kinderen hebben informatie en een schoenendoos meegekregen voor de herfstvakantie. Graag de gevulde schoenendozen vrijdag 11 november ’16 weer inleveren in bij de eigen juf of meester. Iin week 46 worden alle schoenendozen gecontroleerd en gereedgemaakt voor verzending. Vrijdag 18 november ’16 gaan de schoenendozen richting Afrika. Een weekje eerder dan op de kalender staat. Algemene ledenvergadering PCBO Ferwerderadiel Woensdag 5 oktober ’16 was de algemene ledenvergadering PCBO Ferwerderadiel. Frits van der Lep nam afscheid als bestuurslid. Carien Mennegat volgt hem op. Na de pauze hield Tineke Drent van Expertise centrum Aquamarijn een presentatie over Passend onderwijs. Dag van de duurzaamheid Maandag 10 oktober ’16 was het de dag van de duurzaamheid. Oud Ferwerter Jabik Koopmans uit Eelde las o.a. een verhaal voor aan groep 7 en 8. Ook kregen we een tegel met daarin een knikkerpot gemaakt van afval. Pleinpakket De sportcoördinatoren Steven de Boer, Maartje Jongboom en haar opvolgster Aggie Walsma hebben ervoor gezorgd dat wij een mooi pleinpakket cadeau kregen. Dit pakket bestaat uit o.a. hockeysticks, goaltjes en pleinplakkers. Hartelijk dank daarvoor.
Kinderpostzegelactie
Woensdag 28 september ’16 begon voor groep 7 en 8 de Kinderpostzegelactie. Ook dit jaar hebben de kinderen weer hun best gedaan om zoveel mogelijk postzegels, kaarten etc. te verkopen. Groep 7 en 8 bedankt voor jullie inzet.
Bouwoverleg
De onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de scholen van PCBO Ferwerderadiel zijn de afgelopen tijd bij elkaar geweest om ervaringen en tips uit te wisselen.
Oude kalenders
Er zijn nog enkele oude kalenders/schoolgidsen op school. Heeft u hiervoor belangstelling? In de koffiekamer liggen er nog een aantal exemplaren. GGD groep 7 Maandag 14 november ’16 komt onze verpleegkundige van de GGD, Tiny Fransen, bij ons op school voor de kinderen van groep 7. Ze zit in het kamertje van meester Jaap Wieb en de ‘wachtkamer’ is de middenruimte. De ouders ontvangen een uitnodiging thuis. Afscheid juf Thomina Vrijdag 14 oktober ’16 nam juf Thomina met een traktatie voor de kinderen en een heerlijke zelfgemaakte lunch voor de collega’s afscheid. Inmiddels is juf Eke al een paar weken aan het inwerken. Schoolfotograaf Woensdag 12 oktober ’16 was de schoolfotograaf bij ons op school voor het maken van individuele portretten, groepsfoto’s, een teamfoto, een afscheidsfoto van groep 8 en foto’s met de broertjes en zusjes. Johanna v.d. Meij zorgde voor ondersteuning. Alles verliep mooi volgens planning. Binnenkort ontvangen de ouders informatie m.b.t. het bestellen van de foto’s. Schoonmaakster Lolkje Bouma Onze schoonmaakster Lolkje Bouma heeft al een paar weken last van haar rug. Onze vaste vervangster Aukje vd Meulen heeft haar al die tijd vervangen. Hartelijk dank daarvoor! Na de herfstvakantie hoopt Lolkje weer aan de slag te gaan. Team CBS Op Streek
1 2 3 4 5