ICT
Hieronder kunt u een gedeelte lezen uit het ICT beleidsplan van Op Streek.
Voor de volledige tekst klik hier .

Huidige situatie
Op onze school is het gebruik van de computer een steeds belangrijker onderdeel van de onderwijskundige praktijk. Sinds september 2002 hebben wij de beschikking over een volwaardig netwerk bestaande uit:

- 3 computers in een computerruimte;
- 4 tot 5 computer per lokaal;

In onderwijskundig opzicht houdt dit voor de leerlingen in dat ze kunnen werken met programma's en sites op het gebied van taal, rekenen en informatieverwerking. De computer wordt geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Door een rouleersysteem komt elk kind aan de beurt. Door de leerkrachten en de directeur worden de computers ook ingezet op administratief gebied en het leerlingvolgsysteem.