Aanmelden nieuwe leerling(en)
4.1 De aanmelding van nieuwe leerlingen
Als ouders hun kind bij ons op school geplaatst willen hebben, kunnen ze hun kind aanmelden. Dit kan vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. ‘Nieuwe’ ouders kunnen een afspraak maken met de directeur van de school. Eerst krijgen de ouders van de nieuwe leerlingen van de directeur een aantal formulieren. Daarna volgt er een rondleiding door de school. Tijdens de rondleiding gaan wij naar het lokaal van de juf of meester van uw kind. Met hem of haar maakt u een afspraak voor het intakegesprek. De belangrijkste gegevens van de kinderen en ouders/verzorgers worden genoteerd en vragen van de ouders worden beantwoord. Ouders die reeds kinderen op onze school hebben kunnen alleen de formulieren ophalen. Voor alle ouders geldt: graag even uw kind meebrengen bij de kennismaking. De 4-jarigen mogen de dag na hun verjaardag naar school. Tot zes weken voor de zomervakantie kunnen ze na overleg met de leerkracht van groep 1 worden toegelaten. Indien wij vinden dat groep 1 te groot wordt, dan kunnen wij besluiten om tijdelijk een leerlingenstop in te voeren. Voor de kinderen vier jaar worden mogen ze vijf dagen op school komen om te wennen. Aanmelding leidt niet automatisch tot toelating (het kan zijn dat uw kind beter op z’n plek op een andere school of op een andere vorm van onderwijs).